blog

Vyřizuji si demoliční výměr. Mohou nastat nějaké komplikace?

17.10.2022

Každý, kdo plánuje postavit nemovitost na pozemku, kde aktuálně stojí jiný objekt, ví, že jeho kroky budou nejdříve mířit na stavební úřad. Protože právě zde se vyměřuje takzvaný demoliční výměr, který povoluje bourací práce. Pokud byl objekt aktuálně sídlící na pozemku postaven se stavebním povolením, musí být také na základě povolení shozen. Jinak to není možné. Nabízí se však otázka, jestli je vyřizování demoličního výměru skutečně taková procházka růžovým sadem, nebo jestli mohou nastat nějaké komplikace.

Vyplnění formulářů vás nemine

Abyste získali demoliční výměr, musíte vyplnit poměrně obsáhlý formulář, bez kterého to však nepůjde. Není to otázka chvilky, nějakou dobu vám to zabere. Nejlépe však uděláte, pokud budete mít přichystané všechno, co do formuláře budete muset vyplnit. Například dokumentaci bouracích prací, stručný popis odstraňování stavby, což jsou věci, které budete muset do formuláře uvést. Stejně tak mějte na paměti pravděpodobný termín konání prací, což je údaj taktéž se zapisující do onoho formuláře.

Když nemáte kompletní zápisy, může nastat problém

Otázka však zněla jasně – zdali může nastat nějaký problém při vyřizování demoličního výměru. Ano, samozřejmě, že může. Stává se tak většinou v okamžiku, kdy chybí plány starého bouraného domu, případně kompletní zápisy na katastru nemovitostí. Bohužel je to poměrně běžné, protože původní vlastníci nemovitosti už jsou například po smrti.

Velkou potíží bývá také azbest, který se u starých nemovitostí objevuje a který je zdraví škodlivý. Mluvíme totiž o nebezpečném materiálu, s nímž se musí opatrně zacházet. Pokud se navíc odhalí, musí nastoupit speciální četa, která ho zlikviduje dle předpisů tak, aby do ovzduší uniklo co nejmenší množství jedovaté látky.
Azbest se nejčastěji objevuje například u chráněných památkových budov, případně také v památkových rezervacích.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky