blog

Bezpečnost při výkopových pracích. Kdy raději povolat firmu?

7.9.2021

Výkopové práce jsou v mnoha případech naprosto nezbytné. Víte ale, jak je to s bezpečností? V případě, že se chystáte tyto práce vykonávat svépomocí, byste měli důsledně dbát na to, aby byla dodržena.

Rizika je třeba eliminovat

Během amatérských výkopových pracích hrozí celá řada potencionálního nebezpečí. Z hlediska bezpečnosti se jedná o velmi rizikovou aktivitu, při které hrozí havárie i úrazy. Nejčastěji se jedná o sesuvy půdy, o úrazy, které ve výkopech vznikají, nebo o zanedbání rizik, která hrozí. Bezpečnější je vždy najmout si firmu, která výkopové práce vykoná za vás. Nejen, že disponuje kvalifikovaným personálem, ale je také pravidelně obeznámena s pravidly BOZP.

Co nejčastěji hrozí

Rizik, která se během výkopových prací mohou vyskytnout, je celá řada. V případě neupevněného roubení například hrozí pád osoby do výkopu. Může se také stát, že kvůli nesprávně vestavěnému roubení bude zasypána osoba, která se ve výkopu pohybuje. Mezi další riziko patří i sesuv horní části svahové stěny, a to při nedodržení úhlu sklonu. Pozor byste si měli dát také na zásah elektrickým proudem v případě poškození elektrického vedení, nebo na únik plynu z narušeného potrubí.

Tady raději ne

Existují situace, kdy si výkopové práce přímo žádají o kvalifikovanou pracovní sílu. Jedná se například o výkopové práce v místech, kde je výskyt tekoucích písků. Podobně obezřetní byste měli být pokaždé, kdy se budete potřebovat s prací posunout ve výkopu, kde se vyskytuje plyn. Nebezpečné jsou ale i situace, které se na první pohled zdají zcela v pořádku. Jedná se třeba o práce se silně prašnými materiály, které by mohly poškodit vaše dýchací cesty.

V mnoha případech je lepší povolat profesionály. Například tam, kde se budete pohybovat pod úrovní hladiny vody, nebo v místech, kde vedou energetické sítě.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky