Zajišťujeme zemní a výkopové práce

Potřebujete provést hrubé terénní úpravy nebo hledáte firmu, která za vás provede výkopové práce? Či snad chcete vykopat bazén, jezírko nebo naložit a přemístit zeminu, která zbyla po budování základových pásů? Společnost Stavby – demolice a bourání s.r.o. se hlásí do služby! Nezaměřujeme se jen na demoliční a bourací práce, ale provádíme také zemní a výkopové práce za pomocí techniky, kterou samozřejmě sami zajistíme.

Co jsou zemní a výkopové práce?

bourání stavby

Zemními pracemi se rozumí práce s těžkými či lehkými stroji. Cílem výkopových a zemních prací je například vyhloubit základové spáry, připravit stavební jámu pro základy domu nebo připravit spáry pro vedení inženýrských sítí.

Vůbec prvním krokem při výkopových pracích je skrývka ornice. Zemní práce pak končí takzvanou hrubou stavbou, respektive hrubými terénními úpravami.

Naše služby

Jsme ověřeným a zkušeným dodavatelem zemních a výkopových prací, který provede terénní úpravy rovinných i svažitých terénů. Obrátit se na nás můžete i v případě, že potřebujete naložit a následně přemístit zeminu zbylou po budování základových pásů domu, vykopat bazény nebo jezírka nebo provést výkopy pro inženýrské sítě, jako je vodovod, plynovod nebo kanalizace, bez nichž byste v budoucím domě nemohli žít.

Součástí naší nabídky služeb je i provedení výkopů základů a základových pásů, k čemuž dochází ještě předtím, než dojde k vytvoření prostupů pro inženýrské sítě.

Terénní úpravy rovinných a svažitých terénů
Když dojde ke zbourání nemovitosti a když se rozhodnete na daném místě postavit nemovitost zcela novou, je třeba provést terénní úpravy rovinných a svažitých terénů. To bývá prováděno s pomocí zmiňované těžké techniky, jako je bagr nebo rýpadlo.

Výkopy pro inženýrské sítě
Výkopové práce jsou základem pro inženýrské sítě. Výkopy pro inženýrské sítě se zpravidla dělají až ve chvíli, kdy jsou vybagrovány základové pásy. Teprve až poté jsou vytvořeny prostupy, kterými může vést vodovod, plynovod nebo například kanalizace.

Výkopy základů a základových pásů
Jak již bylo zmíněno, základové pásy jsou vybagrovány ještě předtím, než dojde k vytvoření prostupů pro vedení inženýrských sítí. Základové pásy jsou synonymem pro pevný základ budoucího domu. Většinou jsou výkopy základů a základových pásů zakončeny betonováním svrchní desky.

Nakládání a přemísťování zeminy
Nakládání a přemísťování zeminy je zapotřebí ve chvíli, kdy jsou základy vykopány a dokončeny betonováním svrchní desky. Na staveništi však stále vězí přebytečná zemina, kterou je třeba odvést pryč.

Výkopy bazénů a jezírek
K výkopům bazénů nebo jezírek dochází až v posledním kroku zemních a výkopových prací. I když je pravdou, že už před zahájením stavby bychom měli myslet na případný bazén či jezírko, případně na budoucí studnu, jímku nebo žumpu. Taktéž je třeba vědět, kudy povede plot a zdali není třeba vybudovat hlubší základy po celém obvodu budoucího plotu.

Zajistíme potřebnou techniku

Nemusíte se bát toho, že byste museli shánět potřebnou techniku k provedení zmiňovaných zemních prací. Veškerou potřebnou techniku zajistíme, ať už se bude jednat o bagr, minibagr, rýpadlo, nakladač nebo o manipulátor či Tatru.

Ceník zemních a výkopových prací

A kolik že to všechno bude stát? Cena výkopových prací se stanovuje na základě dohody. Na konečnou cenu má vliv řada faktorů, k nimž patří například vzdálenost nebo povaha práce. Obecně ale platí, že přijímáme zakázky o rozsahu výkopových prací v minimální hodnotě 20 tisíc korun.

POZOR - přijímáme zakázky pouze na výkopové práce bagry, respektive na výkopové práce s použitím těžké techniky. Nezabýváme se ručními výkopovými pracemi!

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky