blog

Na jaké povinnosti nezapomenout, pokud se rozhodnete zbourat starý dům?

18.3.2020

I když jsou mnohdy staré domy opředené tunou vzpomínek, pravdou je, že ne vždycky je výhodné je rekonstruovat. Sice je chcete uchovat pro své děti nebo vnoučata, kterým budete povídat, co jste ve starém domě stojícím na vašem pozemku zažili, ale domy s postupem let trouchniví a rozkládají se doslova před očima, tudíž se stávají jakýmsi nebezpečím pro ostatní. Pokud i vy máte starý dům na svém pozemku, nezávisle na vzpomínkách byste se měli rozhodnout pro jeho demolici. Jak jsme zmínili, ne vždy se u starých domů vyplatí rekonstrukce, která by byla daleko nákladnější než zmiňované demoliční práce a její odvoz stavební suti.

Než se však pustíte do bouracích a demoličních prací, musíte udělat několik věcí. Není to činnost, do které se můžete pustit hned, co vám činnost přistane na mysli. Takto to u demolice nefunguje. Musíte ji ohlásit a získat potřebné povolení.

Získejte stavební povolení a vyplňte žádost o demolici

Pokud jste něco stavěli bez ohlášení nebo bez povolení, pravděpodobně nebudete potřebovat ohlášení či povolení ani v tomto případě. Pakliže jste však v minulosti postavili něco s ohlášením a povolením, což je pravděpodobné hlavně u domů, garáží nebo u podobných objektů, bez ohlášení a povolení se neobejdete.

Je tedy třeba získat stavební povolení, a to tak, že vyplníte žádost o demolici, kterou doplníte o doloženou dokumentaci, jako je povolení od sousedů nebo plány bouraného objektu či pasport objektu.

Co je to žádost o demolici?

Pojďme se ještě na malý okamžik pozastavit nad tím, co je to žádost o demolici. Jedná se o úřední dokument, který se posílá stavebnímu úřadu. Pokud jsou všechny podmínky splněny, stavební úřad vám většinou do jednoho měsíce vyhoví a dá vám souhlas s demoličními pracemi. Kromě povolení stavebního úřadu je zapotřebí mít i projekt bouracích prací, za nimiž bude stát projektant.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky