blog

Jak probíhá likvidace stavební suti?

20.5.2019

Když padne rozhodnutí zbourat dům a když už se v rukou drží demoliční výměr, pak přichází další otázka, a sice kam s případným odpadem, kam se sutí? Pokud jen rekonstruujete dům, pak stavební materiál můžete odvést na sběrný dvůr, což je legální způsob, jak s opadem naložit. Pokud se však pouštíte do velké demolice, pak se o případný odpad postará demoliční firma, která zlikviduje legálně odpad za vás. Odpad a stavební suti se odvezou na skládku, kde se následně třídí. Až devadesát procent demoličního odpadu a stavební suti se druhotně využije, rekonstruuje. Likvidace odpadu a stavební suti je předmětem činnosti každé demoliční firmy. S odpady se totiž nesmí nakládat neuváženě a neprofesionálně, proto se o odpady postará firma. Zařídí veškerý svoz a následné třídění, případné odstranění sutí a demoličního odpadu.

Co je to stavební suť a demoliční odpad?

Pod těmito pojmy si můžeme představit širokou škálu věcí. Můžeme si pod jednotlivými pojmy představit například cihly, zdivo, ale jsou také obklady, dřevěné konstrukční prvky a vše, co po stavbě, rodinném domě nebo jiné budově zbyde. Pod slovním spojením "stavební odpad" si také můžete představit zbytky rozvodů, jako jsou elektroinstalace nebo vodovodní a odpadní potrubí. Stavební demoliční odpad je komoditou, jejímž obsahem může být leccos (například cihly, beton, střešní tašky, sklo nebo klidně plast). Bohužel se v mnoha stavebních materiálech, které zbydou po demolici, může vyskytovat i azbest, s nímž se v minulosti hodně nakládalo. Při likvidaci materiálu s azbestem musí demoliční firma postupovat zvlášť opatrně a profesionálně.

I likvidace stavební suti něco stojí

Ať už potřebujete zlikvidovat stavební suť nebo jiný demoliční odpad, i to něco stojí. Cena se vždy odvíjí od množství a také od typu stavebního nebo souvisejícího materiálu. Samozřejmě také záleží na lokalitě, kde dochází k likvidaci materiálu a odpadu.

Můžete však ušetřit, a to tak, když část stavební suti odnesete do sběrného dvora. Do sběrného dvora však může každý měsíc bezplatně odvést a zároveň vyhodit jeden metr krychlových odpadů za určité období (nejčastěji je toto období definované jako jeden měsíc).

 

Zpět na stránku blog

na začátek stránky