blog

Co musíte vyřídit při bourání starého objektu?

24.10.2021

Čeká vás demolice staré stavby? Podívejte se na přehled toho, co musíte vyřídit při bourání starého domu, který již nebudete rekonstruovat.

Ohlášení demolice

U staveb, které bylo možné postavit bez stavebního povolení, nebudete potřebovat nic víc, než doložit ohlášení demolice. Jedná se o malé stavby, jako jsou například ploty, kurník, nebo malou kůlničku.

Stavební povolení

U větších staveb a tam, kde jste stavěli na základě stavebního povolení, budete potřebovat stavební povolení na demolici. Zde se jedná o garáže, větší kůlny, hospodářská stavení, nebo o domy. Budete potřebovat vyplnit žádost o demolici a úřadu předložit potřebné dokumenty. Zejména u větších staveb je nutno mít vypracovaný také projekt demolice.

Profesionální bourání nebo práce svépomocí

Když bouráte s nutností doložit stavební povolení, bourání musí realizovat specializovaná firma, která provádí demoliční práce. Tato firma vám později vyhotoví potvrzení o demolici, kde budou zahrnuty všechny potřebné dokumenty pro úřady.
Když bouráte svépomocí, neznamená to, že nebudete muset nic dalšího dokládat. Zde je nutno sehnat prohlášení stavbyvedoucího, včetně dokladu, kde se prokazuje jeho kvalifikace. Všechny tyto dokumenty musíte odevzdat na patřičný úřad.

Když není stavba v katastru

Někdy se stane, že koupíme pozemek s nemovitostí, a až poté zjišťujeme, že nám vyvstávají další povinnosti a s tím také spojené náklady. Když totiž stavba, kterou se chystáte demolovat, nemá plány a není zavedena v katastru nemovitostí, čeká vás další povinnost. Tou je nechat si zaměřit, zakreslit a zpracovat dokumentaci stavby, s jejíž pomocí získáte pasport stavby. S tímto dokumentem se vám podaří získat potřebné povolení k demolici objektu.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky