blog

Výkopové práce jako první krok ke krásnému domu i zahradě

4.12.2021

Plánujete výstavbu domu nebo chcete jen kolem své nemovitosti založit nádhernou zahradu, jež se stane takovou odpočinkovou zónou, kterou budete využívat nejen během parného léta? Ať už je to tak či onak, výkopové a zemní práce jsou jedním z prvních kroků, ke kterému musí dojít. Mnoho lidí realizaci výstavby zahajuje tím, že odváží všechnu vytěženou zeminu, což ale není zapotřebí. Odborníci vědí, že ji lze zužitkovat právě při terénních úpravách pozemku.

Vybudujte kvalitní základy

Aby vůbec mohlo dojít k zahájení výkopových prací (ať už zřizujete zahradu, nebo rodinný příbytek), musíte si perfektně připravit pozemek. Než vůbec kopnete do pozemku, musí se provézt takzvaný inženýrsko-geologický průzkum, podle kterého se bude následně pokračovat.

Když k tomuto kroku dojde, v případě výstavby nemovitosti se umísťují prostupy pro veškeré přípojky, také zemnící pásek pro nezbytný hromosvod. Až poté může dojít k zalití základů betonem. V případě zahrady se už při zemních pracích zvažuje vyhloubení bazénu, zahradního jezírka a také realizace výkopu pro zavlažovací systém či osvětlení.

Neplánujte naslepo

V obou případech platí, že by člověk v žádném případě neměl plánovat naslepo. To se nevyplácí, nakonec je to jenom velice náročné řešení. Na jakési plánování se myslí hlavně v případě zahrady, kdy je nutné brát koncept jako takový. Jak velké jezírko si představujete?

Nebo jak velký bazén bude zapotřebí?

Vše zakomponujte do plánovaného modelu. Označte příjezdovou cestu i jednotlivé zóny zahrady.

Bezpečnost je také na místě

Proč se do výkopových prací nepouštět svépomocí? Důvod je prostý - laici velice často zapomínají na svou bezpečnost, na kterou se však zapomínat nesmí. Ta je nejen u výkopových a zemních pracích na první místě. Jsou povinnosti, které přímo ukládá zákon v rámci BOZP.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky