blog

Rozhodnutí o odstranění stavby. Co to je?

22.1.2021

V souvislosti s demolicí či se stavbou nového rodinného domu na místě, kde zatím stojí ještě chátrající stará nemovitost, se můžete setkat se slovním spojením "rozhodnutí o odstranění stavby". Nabízí se otázka, o co konkrétně jde? O co konkrétního se jedná?

Stavební zákon umožňuje odstranit nemovitost dvojím způsobem. Buďto úřední pravomocí, nebo na základě rozhodnutí o odstranění stavby, kterým vlastně vyhoví žádosti stavebníka. Většinou se setkáte právě s druhým případem, ale v případě zjištění, že se jedná o černou stavbu, co stojí za městem nebo na předměstí, může zasáhnout "vyšší moc" a může být stavba odstraněna na základě úřední pravomoci.

Rozhodnutí o odstranění stavby je vždy na základě žádosti stavebníka

Zatímco v prvním případě nařídí odstranění stavby sám úřad, a to díky své úřední pravomoci, v druhém případě dojde k odstranění nemovitosti jenom na základě žádosti stavebníka. Pokud dojde k vyhovění a rozhodne se kladně, je stavebník povinen danou nemovitost odstranit.

V dokumentu nadepsaném "Rozhodnutí o odstranění stavby" jsou uvedeny podmínky související se samotným prováděním demolice. Co však není určeno, tak doba platnosti tohoto rozhodnutí. Tím se výrazně liší od stavebního povolení nebo od rozhodnutí o umístění stavby, které většinou dobu platnosti obsahují a je nutné ji sledovat. V opačném případě bude nutné požádat o prodloužení trvání daných dokumentů.

Rozhodnutí o odstranění stavby nemá omezenou platnost

Tento fakt potvrzuje i samo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. I to je toho názoru, že rozhodnutí o odstranění stavby nemá omezenou platnost. Na její platnost nemá vliv ani to, že stavebník v určené době ani nezačal s demoličními pracemi.

Zpět na stránku blog

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky