blog

Faktory, podle kterých se rozhodnout, co se starým domem

13.11.2021

Zbourat, nebo zrekonstruovat? To je otázka, kterou si pokládá nejeden člověk, kterému na pozemku dřímá starší nemovitost. Co je výhodnějším, ekonomičtějším řešením? Pocity musí jít v tomto případě stranou, ty mohou zkreslovat naše rozhodnutí. V potaz bychom měli brát zcela jiné faktory, které rozhodnou, jestli k bouracím pracím přistoupíme, nebo jestli se pustíme do celkové proměny objektu.

Skutečný stav domu má hlavní slovo

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které zvážit při rozhodování, co se starým domem uděláte, je zjištění jeho skutečného stavu. I když se na první pohled může dům jevit jako starý a neobyvatelný, ve skutečnosti může být v poměrně dobré kondici. To samé platí i v případě, že by se vám dům zdál ještě "dobrý", ale pravda by nakonec byla někde zcela jinde.

V ideálním případě si pozvěte odborníky ze specializované firmy. Zjistí skutečný stav, a to tak, že si dům projdou od stropů až po sklep. Podívají se na obvodové stěny, také na stav střechy a další prvky, z nichž se dům skládá.

Statika jako další faktor ovlivňující vaše rozhodování

Během zjišťování toho, jak na tom nemovitost opravdu je, se narazí také na statiku. Tu musíme zmínit jako samostatný faktor, který velkou měrou vaše rozhodování ovlivní. Pokud je dům na tom po této stránce špatně, jiný scénář než zbourání objektu, nepřichází v úvahu.

Odpovídá technické zařízení předpisům

Stejně tak technické zařízení nemovitosti je jednou z nápověd, která usnadní rozhodování. Tato stránka domu musí odpovídat aktuálním předpisům a standardům. Ve většině případů je nutné všechno technické vyměnit, což by mohlo být poměrně náročné.

Náklady na rekonstrukci jako další v pořadí

Tímto se pomyslným oslím můstkem dostáváme k nákladům na rekonstrukci. Pokud jsou příliš vysoké v porovnání s náklady spojenými na bourací práce a následnou výstavbu dalšího domu, opět to přihrává do karet demolici.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky