blog

Výkopové a zemní práce: jaké existují druhy výkopů?

6.8.2021

To, jakým způsobem budou výkopové a pozemní práce provedeny závisí na podmínkách půdy i staveb. Důležitý je jednak technologický i technický parametr staveb, ale také účel výkopu. Výkopové a zemní práce, které se provádějí ručně, jsou prováděny obvykle do hloubky 1,5 m, při použití strojů je pak hloubka ještě o metr větší – 2,5 m.

Odstraňování půdy

Pokud dochází k výkopům, získáme tak půdu, která může být ještě použita na jiné účely. Obvykle se jedná o humusovou vrstvu půdy, která obsahuje velké množství živin. Tu je pak možné ještě použít pro zahradnické práce. Někdy se využívá také po dokončení stavebních prací. Avšak pokud se jedná o velkoplošné výkopy (s hloubkou větší než 1,5 m), týká se to většinou takových staveb, jako jsou domy se sklepy. Pokud toužíte po podsklepeném době, musí být dno příkopu pod úrovní mrazu země, což je v hloubce od 0,8 do 1,4 m.

Výkopy v úzkém prostoru

Takové výkopy mohou být náročnější. Za úzké prostory považujeme šířku výkopu menší nebo rovnou 1,5 m (na délce ovšem nezáleží). Využívají se pro podsklepení, ale také pro tzv. základové patky. Dům, který nemusí mít hluboké základy, je možné stavět tak, že se odstraní potřebné množství půdy a poté jsou vykopány široké příkopy. Tyto příkopy jsou stejně hluboké, jako výška základů a základových zdí. V nich se pak provádí bednění.

Kavernózní výkopy

Často se zaměňují s výkopy v úzkém prostoru, jedná se ale o něco jiného. Jsou to samostatné výkopy se svahy, jejichž hloubka je větší než 1 m. Jejich dno ale může být maximálně 1,5 m. V případě ruční stavby nesmí jejich spodní plocha přesáhnout 2,25 m2 a v případě mechanické konstrukce 9 m2. Velikost kavernózních výkopů se udává v metrech krychlových.

Výkopy v písku a jílu

Tato půda je poměrně náročná na výkopy, a to zejména proto, že není dobře propustná. To vede k tomu, že v její spodní části může zůstávat dešťová voda. Pokud v průběhu výkopu dochází k silným dešťům, měla by být voda odčerpána co nejdříve.

Zpět na stránku blog

na začátek stránky