Demoliční práce Valašské Meziříčí

Máte na svém pozemku starou nemovitost, kterou se však nevyplatí rekonstruovat, protože její základy na tom nejsou zrovna nejlépe a dispoziční řešení místností vám nevyhovuje? Pak nepřichází v úvahu nic jiného než demolice dané nemovitosti. Na jejím místě si díky demoličním pracím Valašské Meziříčí budete moct postavit zbrusu nový objekt, kterým se budete chlubit široko, daleko. O demolici ve Valašském Meziříčí se vám postará firma Stavby - demolice a bourání s.r.o., která provádí demolice nejen ve zmíněném městě, ale v celém Zlínském kraji, tedy v okolí měst Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Otrokovice.
I když si každý člověk dokáže představit, co se pod pojmem "demolice" skrývá, většina lidí nedokáže říct plnou definici. Demolicí se rozumí komplexní zbourání objektu, a to buď mechanizací, nebo postupným rozebráním.

Co je potřeba k demolici?

Aby mohla být demolice zahájena, musíte mít demoliční výměr. Jedná se o dokument, který povoluje legálně odstranit stavbu. Dokument vystavuje buď stavební, nebo obecní úřad, platí jeden rok. Po roce je možné prodloužit platnost demoličního výměru, ovšem prodloužení musí být řádně odůvodněno.
Pokud se chcete pustit do celkového odstranění stavby, musí se také provést passport objektu a zpracovat projekt k demolici, v němž budou obsaženy všechny postupy bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu. Projekt k demolici se zpracovává na základě původní dokumentace k nemovitosti, pokud je tedy k dispozici. Pokud k dispozici není, musí se provést stavebně technický průzkum objektu a zaměření se následně zdigitalizuje.

Kolik to stojí?

Co se týče zpracování projektu k demolici, cena se stanovuje individuálně dle velikosti objektu. Standardně se však začíná na osmi tisících korunách. Co se týče demolice jako takové, cena se řeší individuální kalkulací dle ceníku a zaměření. Cena se odvíjí od typu suti, od množství suti, také od vzdálenosti na skládku nebo od ceny skládkovného.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky