Demoliční práce Havlíčkův Brod

Hledáte firmu zaměřující se na demolice v Havlíčkově Brodě, která by se vám postarala o trouchnivějící nemovitost na vašem pozemku? Chcete urychleně zbourat rodinný dům, který jste zdědili po prarodičích, ale na jehož místě chcete vybudovat zcela nový rodinný dům, který bude hospodárnější a modernější? Neváhejte a obraťte se na firmu Stavby - demolice a bourání s.r.o., která se zaměřuje nejen na demoliční práce v Havlíčkově Brodě, ale také provádí demolice v celém kraji Vysočina, tedy v okolí měst Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Velké Meziříčí nebo Jihlava.
Demoliční práce dnes nejsou nic ojedinělého. Lidé se do demolicí svých starých příbytků pouští, na jejich místě totiž chtějí vybudovat zcela jiný dům, který by byl modernější a stylovější, také úspornější. I když mnohdy ke starým nemovitostem mají určitý citový vztah, převládá zde zjištění, že staré domy mají většinou nekvalitní základy, špatné dispoziční řešení místností, nekvalitní rozvody elektřiny nebo špatně rozmístěná okna.
Demolice je tedy to, o co lidé firmy zaměřující se na demoliční práce žádají. Je třeba konstatovat, že k demolici nemůže dojít jen tak – nejde to stejně rychle jako mávnutím kouzelného proutku. Musíte v rukou držet několik dokumentů.

Nepostradatelný je demoliční výměr

Jedním takovým dokumentem je demoliční výměr, který je opravdu nepostradatelný. Jedná se o dokument, který povoluje legální odstranění stavby. Zároveň je potřebný ve chvíli, kdy má dojít k výmazu objektu z katastru nemovitostí.
V souvislosti s demoličním výměrem se nabízí otázka, a sice taková, kde se demoliční výměr vystavuje. Vystaví vám ho na obecním nebo na stavebním úřadě, jeho platnost je jeden rok s tím, že je možné ho po roce nechat prodloužit.

Nezapomínejte na projekt k demolici

Pokud má dojít k celkovému odstranění stavby, je nutné provést takzvaný passport objektu a musí se vypracovat projekt k demolici, v němž budou uvedeny všechny bourací práce, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky