Demoliční práce Tábor

Stojí na vašem pozemku nemovitost, která vám trouchniví přímo před očima? Bojíte se, že by mohla někomu ublížit tím, že by na něj třeba spadla? V takovém případě byste neměli váhat a rovnou zavolat firmu Stavby – demolice a bourání s.r.o. Firma se totiž zaměřuje na demoliční práce a také bourací práce, a to nejen ve městě Tábor, ale působí v celém Jihočeském kraji. Jakoukoli budovu tedy zdemoluje jak ve zmiňovaném Táboře, tak v Jindřichově Hradci, Písku, Českých Budějovicích nebo v Českém Krumlově.

Máte potřebné dokumenty?

Aby ale mohlo dojít k zahájení demoličních prací, je nutné, abyste měli potřebné dokumenty. Demolice totiž není činnost, ke které může dojít hned - žádné lusknutí prstů tady nefunguje. V tomto případě funguje jenom demoliční výměr a projekt k demolici.

Co je to demoliční výměr?

Ptáte se, co je to demoliční výměr? Demoličním výměrem se rozumí souhlas nebo povolení k legálnímu zbourání nemovitosti. Jedná se o dokument, který vydává stavební úřad (případně také obecní úřad) a je platný po dobu jednoho roku. Po uplynutí platnosti demoličního výměru je možné požádat o jeho prodloužení, pakliže ale bude žádost o prodloužení výměru řádně zdůvodněna.

Demoliční výměr není dokument, který by sloužil jenom k zahájení demoličních prací. S jeho pomocí mimo jiné i odstraníte nemovitost z katastru nemovitostí. Proto až bude demolice ukončena, demoliční výměr rozhodně nevyhazujte.

Co je to projekt k demolici?

Druhým důležitým dokumentem, bez kterého nemohou začít demoliční práce, je projekt k demolici. Tímto se myslí projekt, který obsahuje všechny postupy bouracích prací, a to i včetně specifikace předpokládaného množství odpadu, který bude po provedení demolice nutné odvést na nejbližší skládku.

Zemní a výkopové práce v Táboře

Terénní úpravy svažitých nebo rovinných terénů či výkopy bazénů a jezírek si také vyžadují odborníky, a to odborníky ze společnosti Stavby – demolice a bourání s.r.o. Společnost je zkušeným a zároveň precizním dodavatelem výkopových a zemních prací a postará se jak o vybudování prostupů pro inženýrské sítě, tak o zmiňované vybudování výkopů bazénů a jezírek. Cena se stanovuje individuálně a zajištění potřebné techniky je samozřejmostí.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky