Demoliční práce Sušice

Při procházce oblíbeným městem jistě neustále narážíte na budovy, které jenom trouchniví a stávají se velkým rizikem pro okolí. Takové staré budovy se už nevyplácí rekonstruovat, demolice by v tomto případě byla daleko ekonomičtějším a výhodnějším řešením. Důvodů, proč se nevyplácí rekonstruovat staré nemovitosti, je celá spousta. Tak především mají staré nemovitost většinou nekvalitní základy, špatně provedené rozvody tepla a elektřiny a v neposlední řadě jsou jejich zdi protkané roztoči a podobnými škůdci. Demolice je tedy opravdu tím nejlepším řešením, dokonce je i daleko levnější.

Kolik stojí demolice?

Že je demolice výhodnější a levnější? A kolik teda stojí? Na zmiňované otázky bohužel nelze přesně odpovědět. Cena demoličních prací a bouracích prací se stanovuje na základě konkrétní bourané nemovitosti. A samozřejmě každá firma si účtuje trochu jinou částku za provedení demolice.

K celkové sumě za demolici se však zpravidla přičítá i cena za odvoz vzniklé suti na skládku. Při demolici vznikne hromada stavebního a demoličního odpadu, který je třeba odvézt na příslušnou skládku a správně zlikvidovat. Na ceně za odvoz suti se podílí například vzdálenost na skládku, dále pak skládkovné nebo množství převážené suti.

O demoliční práce a následný odvoz suti se postará firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. Jedná se o ověřenou a zkušenou firmu působící nejen v Sušicích, ale v celém Plzeňském kraji. Firma se tak postará o demoliční práce nejen ve zmiňovaných Sušicích, ale taktéž v Plzni, Klatovech, v Rokycanech, dále pak v Tachově nebo v Domažlicích.

Jak dlouho demoliční práce potrvají?

V souvislosti s demolicí nemovitostí se nabízí otázka, jak dlouho demolice vlastně potrvá. Opět však nelze říct přesnou dobu trvání. Na době trvání demolice má vliv mnoho faktorů, a to například velikost bourané nemovitosti.

Zemní a výkopové práce Sušice

Potřebujete provést výkopy bazénů nebo jezírek či snad hledáte společnost, která by vybudovala základové pásy budoucího domu a posléze pak i prostupy pro inženýrské sítě, kterými se myslí vodovod, plynovod nebo kanalizace? Firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. se hlásí do služby! Nejen, že cena se stanovuje dohodou (vliv na ni má hned několik faktorů), ale také si firma obstará všechnu potřebnou techniku nutnou k provedení zemních a výkopových prací.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky