Demoliční práce Semily

Hledáte firmu, která by zbourala nemovitost chátrající na vašem pozemku? Víte, že staré nemovitosti jsou velkou hrozbou pro jejich okolí, proto potřebujete dům zbourat co nejrychleji? Obraťte se na firmu Stavby - demolice a bourání s.r.o., která se postará o demoliční práce nejen ve městě Semily, ale také v celém Libereckém kraji. Společnost tedy provede demolici tak v Liberci, České Lípě nebo v Jablonci nad Nisou.

Máte ale potřebné povolení?

Aby však mohlo dojít ke zbourání konkrétní nemovitosti, je nutné, abyste měli potřebné povolení. Demoliční práce nejsou činností, ke které by mohlo dojít během lusknutí prstů. Je důležité, abyste měli v ruce demoliční povolení, jinak k zahájení demolice nemůže dojít.

Demoličním povolením se v tomto případě rozumí demoliční výměr, který je platný po dobu jednoho roku (po uplynutí této doby je možné o demoliční výměr opětovaně požádat). Požádat o něj můžete na stavebním, případně na obecním úřadě.

Tento dokument navíc budete potřebovat i ve chvíli, kdy budete chtít odstranit nemovitost z katastru nemovitostí. Proto po provedení demoličních prací ho rozhodně nezahazujte nebo ho nikam neuklízejte.

Jen demoliční výměr nestačí

Je však třeba zmínit, že demoliční výměr není to jediné, co musíte držet v rukou, aby došlo k zahájení demoličních prací. Nutností je mimo jiné také projekt k demolici, ve kterém jsou obsaženy veškeré bourací práce, a to včetně specifikace předpokládaného množství odpadu, který se bude muset posléze odvézt na nejbližší skládku.

Projekt k demolici se stanovuje většinou na základě původní dokumentace k nemovitosti. Pokud však původní dokumentace k nemovitosti neexistuje, je nutné provést technický průzkum objektu a následně jeho zaměření digitalizovat. Vypracování projektu k demolici vychází na několik tisíc korun.

Zemní a výkopové práce Semily

Hledáte firmu, která by za vás provedla výkopové a zemní práce? Potřebujete vykopat prostupy pro inženýrské sítě, kterými se myslí plynovody, vodovody nebo kanalizace? Firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. se hlásí do služby! Jedná se o ověřeného a zkušeného dodavatele veškerých zemních a výkopových prací. Cena se stanoví na základě dohody a firma si samozřejmě zajistí i potřebnou lehkou či těžkou techniku.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky