Demoliční práce Písek

Demoliční práce nejsou nic zvláštního. Zkrátka někdy k nim dojít musí. Dochází k nim zpravidla ve chvíli, kdy stojí na pozemku nemovitost, která trouchniví a rozpadá se před očima. V takovém případě není dobré vyčkávat a ohrožovat tím okolí nemovitosti. Je dobré razantně zakročit a povolat si na pomoc firmu zaměřující se na demolice a bourací práce. Takovou firmou je firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., která patří ke skutečně spolehlivým a zkušeným.

Pokud v Písku stojí nemovitost, kterou jste se rozhodli zbourat a nikoli zrekonstruovat, jelikož jste usoudili, že demolice je výhodnější, levnější, a nakonec i efektivnější a lepší řešení, pak se na firmu obraťte. Firma se zaměřuje na demoliční práce, bourací práce a taktéž na zemní a výkopové práce nejen v Písku, ale v celém Jihočeském kraji. Tedy i ve městech České Budějovice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov nebo Tábor.

Vyhledání vhodné firmy jako první krok k provedení demolice

Možná si říkáte, že když jste narazili na ideální firmu, která demolici provede, tak máte vyhráno. Jenže to bohužel není pravda. Aby mohlo k demolici dojít, musíme držet v rukou demoliční výměr. Bez demoličního výměru to zkrátka nepůjde. Jedná se totiž o jakési povolení stavebního úřadu, díky kterému zbouráte nemovitost zcela legálně.

Demoliční výměr se získává na stavebním, případě na obecním úřadě a je platný jeden rok. Po uplynutí této doby je možné požádat o jeho prodloužení, ovšem žádost o prodlužení musí být řádně odůvodněna.

Jen demoliční výměr nestačí

Bohužel demoliční výměr není všechno. Musíte mít v rukou také projekt k demolici, ve kterém jsou obsaženy všechny bourací práce, a to včetně specifikace předpokládaného množství vzniklého odpadu. Projekt k demolici se zpracovává na základě původní dokumentace k nemovitosti, případně se provádí technický průzkum, pakliže není dokumentace k dispozici.

Zemní a výkopové práce Písek

Hledáte firmu, která by vykopala stavební jámu pro základy domu? Nebo pátráte po společnosti, která vybuduje prostupy pro inženýrské sítě? Ať už potřebujete vykopat prostupy pro vodovody, plynovody či kanalizaci nebo potřebujete vybudovat základové pásy, aby k oněm prostupům mohlo dojít, obraťte se na nás. Provádíme nejen demoliční a bourací práce, ale taktéž se zabýváme zemními a výkopovými pracemi.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky