Demoliční práce Liberec

Stojí na vašem pozemku nemovitost, kterou potřebujete zbourat? Ohrožuje například okolí nebo hrozí, že spadne a způsobí tím někomu zdravotní problémy? V takovém případě není nač čekat! Na pomoc si zavolejte firmu Stavby – demolice a bourání s.r.o., která provádí demoliční a bourací práce v Liberci. Tedy nejen v Liberci, ale v celém Libereckém kraji, tedy i ve městě Semily, Jablonec nad Nisou nebo Čeká Lípa.

Demolice je někdy jediným možným řešením

I když se to někomu možná neposlouchá snadno, pravdou je, že demolice jsou někdy tím jediným možným řešením. Jak již bylo zmíněno, někdy jsou domy tak staré, že se až rozpadají před očima. V takovém případě se stávají hrozbou a jsou jistým nebezpečím pro své okolí.

Někdy se však nechávají zdemolovat i domy, u nich je rekonstrukce naprosto zbytečná. Opět mluvíme především o starších nemovitostech, které se nepyšní zrovna kvalitními základy nebo dobře provedenými rozvody elektřiny. Je zbytečné pouštět se do nákladné rekonstrukce u takových domů, kdy bychom po letech zjistili, že to byly jenom peníze vyhozené z okna.

Demoliční práce tedy nejsou záležitostí jenom velkých společností a korporátů. O demolice mají zájem i "běžní smrtelníci", kteří potřebují uvolnit místo pro novou, krásnější nemovitost, která bude mít nejen nové a kvalitní základy, ale také bude odpovídat všem požadavkům a nárokům na stavbu, které budoucí obyvatelé domu mají.

Aby mohlo k demolici dojít

Demolice však není něco, k čemu by mohlo dojít jen tak – z ničeho nic. K demolici dochází vždy v případě, že získáte povolení. Je to podobné jako se stavbou - taktéž nestavíte, pokud nedostanete stavební povolení. Ani demolice nemůže proběhnout bez případného povolení, proto zamiřte na stavební (respektive obecní) úřad a požádejte o demoliční výměr, což je právě potvrzení k onomu zahájení demoličních prací.

Provádíme zemní a výkopové práce nejen v Liberci

Zemní a výkopové práce jsou na stavbách potřebné. S pomocí těžkých i lehkých strojů, které si firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. zajistí, se budují prostupy pro inženýrské sítě, jako jsou plynovody, vodovody nebo kanalizace. Za pomocí bagrů a minibagrů se dále provádí terénní úpravy rovinných a svažitých terénů či výkopy základových pásů, jež jsou poté často zakončeny betonováním svrchní desky.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky