Demoliční práce Klatovy

Demoliční práce sice nejsou zadarmo, ale v mnoha situacích je právě demolice tím výhodnějším a ekonomičtějším řešením. Mluvíme zejména o situaci, kdy na vašem pozemku stojí nemovitost starší, s prohnilými a praskajícími zdmi, s nekvalitně provedenými základy a špatnými rozvody elektřiny a plynu. U takových nemovitostí by byla rekonstrukce nejen ztrátou času, ale také ztrátou peněz. A i když možná k takové nemovitosti máte citovou vazbu, je dobré ji zdemolovat, aby se dříve nebo později nestala hrozbou pro okolí, které by svým trouchnivěním ohrožovala.

Starší nemovitosti bychom měli nechávat zdemolovat, aby skutečně nebyly rizikem pro okolí. O demoliční práce v Klatovech se postará firma Stavby – demolice a bourání s.r.o., která nepůsobí jenom v Klatovech, ale mimo jiné také v celém Klatovyském kraji čili i v Domažlicích, Sušicích, dále také v Tachově, Plzni nebo Rokycanech.

Co je to demolice?

I když bylo zmíněno, že demolice je někdy tím lepším, výhodnějším, a nakonec také efektivnějším řešením v porovnání s rekonstrukcí, řada lidí si neumí zodpovědět otázku "co to vlastně demolice je".

Demolicí se rozumí kompletní a komplexní zbourání objektu, a to buď mechanizací, nebo postupným rozebráním nemovitosti. Demolice probíhá za pomoci speciální techniky, kterou si samozřejmě firma zaměřující se na demolice obstará.

Demolice není zadarmo

A i když vám to možná může přijít, demolice opravdu není zadarmo. Jak již ale bylo zmíněno, jedná se v mnoha případech o výhodnější řešení. Přesnou cenu za demoliční práce nelze stanovit, jelikož na ní má vliv celá spousta faktorů. Na cenu má vliv například velikost demolice a přičítá se k ní i odvoz vzniklé suti na nejbližší skládku + skládkovné, které se za množství dovezené suti musí uhradit.

Provádíme také zemní a výkopové práce v Klatovech i celém Jihočeském kraji

Jsme ověřeným, zkušeným a spolehlivým dodavatelem nejen demoličních a bouracích prací, ale také se postaráme o výkopové a zemní práce. Provádíme terénní úpravy rovinných i svažitých terénů, také kopeme základy nebo základové pásy domu a provedeme i výkopy bazénů, jezírek, jímek nebo budoucích studen. Obraťte se na nás i v případě, že potřebujete vykopat prostupy pro inženýrské sítě, jako jsou plynovody nebo vodovody či kanalizace.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky