Demoliční práce Jindřichův Hradec

Demolice je v mnoha případech to lepší řešení. Přesto řada lidí alespoň uvažuje o rekonstrukci, i když tuší, že rekonstrukce je asi zcela zbytečná. Zejména se nevyplácí ve chvíli, kdy chcete rekonstruovat nemovitost trouchnivějící, starou, s nekvalitními základy a špatnými rozvody elektřiny. Na místě takové nemovitosti by raději mohl vyrůst objekt, který bude přesně podle vašich představ - bude moderně proveden, bude mít okna orientována na jih a bude mít krásnou zahradu plnou kvetoucích rostlin.

Aby se vize mohla naplnit, je načase povolat do služby firmu Stavby – demolice a bourání s.r.o. Firma se zaměřuje nejen na demoliční práce a bourací práce v Jindřichově Hradci, ale kromě jiného provádí demolice i v Táboře, Českém Krumlově, dále pak v Písku nebo Českých Budějovicích.

Nepouštějte se do rekonstrukce tam, kde je zbytečná

Jak již bylo zmíněno, rekonstrukce je v mnoha případech zcela zbytečná. Konkrétně je zbytečná ve chvíli, kdy se chcete rekonstruovat starou trouchnivějící a rozpadající se nemovitost, která má hnijící základy a nekvalitní rozvody elektřiny, také plesnivé zdi a pokoje plné roztočů. Demolicí uděláte domu laskavost.

Díky demolice se získá skvělý pozemek, na němž může vyrůst nemovitost, jakou jste si vždycky přáli. Může mít velká francouzská okna, také interiéry z bukového dřeva nebo s nábytkem, který odpovídá posledním módním trendům. Proč tedy nad demolici stále váhat?

I demolice něco stojí

Je však třeba konstatovat, že ani demoliční práce nejsou zadarmo. Je ale pravdou, že se jedná o výhodnější a také ekonomičtější řešení. Na cenu demoličních prací má vliv například velikost bouraného objektu a kromě jiného také vzdálenost na skládku. Součástí služeb firmy provádějící demolice je totiž i odvézt zbylou suť na skládku a zaplatit za ni skládkovné. To se následně přičítá k celkové ceně, jež je nutné zaplatit.

Zemní a výkopové práce v Jindřichově Hradci

Provádíme nejen demoliční a bourací práce, ale také zemní a výkopové práce všeho druhu (tedy s použitím těžké techniky, neprovádíme výkopové ruční práce). Součástí našich služeb jsou tak výkopy základů a základových pásů domů, dále pak výkopy inženýrských sítí, ke kterým dochází zpravidla až po vybetonování svrchní desky, či terénní úpravy rovinných a svažitých terénů. Provádíme i výkopy bazénů, jímek, budoucích studen nebo jezírek.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky