Demoliční práce Hradec Králové

Na mnoha pozemcích v České republice bychom našli nemovitosti, které jsou ve stavu, jenž je pro okolí už velice nebezpečný. Mluvíme konkrétně o trouchnivějících a před očima se rozpadajících nemovitostech, které nejsou jen špatně dispozičně řešeny, ale také nemají zrovna kvalitní základy nebo dobře provedené rozvody elektřiny a plynu. I proto do nich lidé nechtějí vrážet své peníze a nechtějí je rekonstruovat. Je však velká škoda, že se nemovitostem dovoluje, aby chátraly sami. Lepším řešením by byla demolice, která by tak předcházela možnému pádu domu na člověka.

O demoliční práce v Hradci Králové se postará firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. Jedná se o společnost, která provede demoliční a bourací práce také v celém Královéhradeckém kraji čili i ve městech Trutnov, Náchod nebo například Jičín. Pokud i vy máte na svém pozemku trouchnivějící nemovitost, obraťte se na firmu a zabraňte tak možným újmám na zdraví, ke kterým by pravděpodobně došlo po zhroucení dané nemovitosti.

Co je třeba mít, aby mohlo dojít k demolici?

Kromě konkrétní nemovitosti, kterou chcete zbourat, je nutné mít také demoliční výměr. Demoličním výměrem se rozumí povolení či souhlas k tomu, aby byly demoliční práce zahájeny. Jedná se o velice důležitý dokument, který je nepostradatelný. Na základě něj se následně odstraňuje i konkrétní nemovitost z katastru nemovitostí, proto ho po provedení demolice nevyhazujte.

Zapotřebí je i projekt k demolici

Co je taktéž velice potřebné, tak je projekt k demolici. Jedná se o projekt, v němž jsou obsaženy všechny postupy bouracích prací, a to včetně specifikace předpokládaného množství vzniklého demoličního odpadu. Projekt k demolici se vypracovává na základě původní dokumentace k nemovitosti, ostatně i o něj se postaráme.

Zajišťujeme také zemní a výkopové práce

Provádíme nově také výkopy bazénů, jezírek nebo výkopy základových pásů pro rodinné domy. Také provádíme výkopy pro inženýrské sítě (jako jsou plynovody, vodovody nebo kanalizace) či jakékoli terénní úpravy rovinných a svažitých terénů. V neposlední řadě nabízíme i možnost naložit a přemístit zeminu, která zbyla po betonování svrchní desky na základových pásech. Obraťte se na nás, na ceně se dohodneme a potřebnou techniku sami zajistíme.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky