Demoliční práce Cheb

Při procházce městem Cheb narazíte na celou spoustu nemovitostí, které by se měly raději zbourat. Rekonstrukce v jejich případě už nepřichází v úvahu, protože na první pohled trouchniví a jsou jistě plné roztočů. O jejich základech nebo rozvodech elektřiny a plynu ani nemluvě. Díky demolici by se předcházelo vzniku nehod, při nichž utrpí četná zranění nejeden člověk. Proč se tedy neobrátit na firmu Stavby – demolice a bourání s.r.o., která se na demoliční práce a bourací práce v Chebu zaměřuje?

Jsme odborníky na bourací a demoliční práce

Když rekonstrukce nepřichází v úvahu, nastupujeme na scénu my. Provádíme rekonstrukci nejen ve městě Cheb, ale také v celém Karlovarském kraji čili i ve městě Karlovy Vary či Sokolov. Aby došlo k zahájení demoličních prací, zapotřebí jsou k tomu pouze dva dokumenty, a to demoliční výměr a projekt k demolici. Bez těchto dokumentů bohužel nemůžeme bourací práce zahájit.

Potřebné dokumenty k demolici

Jak již bylo zmíněno, demoliční práce nemohou být zahájeny dřív, než se nebude držet v rukou demoliční výměr a projekt k demolici. To jsou dva nezbytné dokumenty, bez kterých by demolice byla jenom nelegální činností.

Pro demoliční výměr zamiřte na stavební úřad. Demoličním výměrem se rozumí jakési povolení nebo také souhlas s legálním odstranění dané nemovitosti. Dokument je platný po dobu jednoho roku, případně je možné ho prodloužit, ovšem tato žádost musí být řádně odůvodněna. Mimochodem, demoliční výměr nevyhazujte ani ve chvíli, kdy dojde k ukončení demoličních prací. Dokument totiž budete potřebovat i ve chvíli, kdy půjdete odepsat nemovitost z katastru nemovitostí.

Druhým velice potřebným dokumentem je projekt k demolici, který se zpracovává zásadně podle původní dokumentace nemovitosti. Pokud původní dokumentace není k dispozici, musí se provést technický průzkum objektu a jeho zaměření, které se posléze zdigitalizuje.

Zabýváme se také zemními a výkopovými pracemi v Chebu

Nabídka služeb je rozrostena taktéž o zemní a výkopové práce, kterými se myslí například výkopy pro inženýrské sítě, jako jsou plynovody, vodovody nebo kanalizace. Také do zemních a výkopových prací spadají výkopy základů a základových pásů, nakládání a přemísťování zbylé zeminy na staveništi či výkopy bazénů, jezírek a budoucích studen či jímek. Také provádíme terénní úpravy rovinných a svažitých terénů.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky