Demoliční práce Česká Lípa

Při projížďce nebo procházce Libereckým krajem, konkrétně Českou Lípou narazíte na celou spoustu nemovitostí, které by potřebovaly zbourat. Nejen, že ohrožují svým rozpadajícím se stavem okolí, ale také je v jejich případě rekonstrukce zjevně zbytečná. Zdi jsou popraskané, napadené plísní i roztoči. Základy jsou pravděpodobně uhnilé a rozvody elektřiny a plynu nekvalitně provedeny. Demolice je v takovém případě tím, po čem domy touží. Ostatně na jejich místě by pak mohly vzniknout zcela nové a krásné byty či rodinné domy, v nichž by nejedna rodina žila šťastně.

O demolice v České Lípě, případně o demolice v celém Libereckém kraji (čili i ve městech Jablonec nad Nisou, Semily a v Liberci) se postará firma Stavby – demolice a bourání s.r.o. Firma provádí mimo jiné i výkopové a zemní práce.

Demolice může začít jen s demoličním výměrem v ruce

Demolice však nemůže být zahájena hned. Je zapotřebí, aby se držel v rukou demoliční výměr, což je dokument povolující zbourání dané nemovitosti. Jedná se o dokument platný po dobu jednoho roku, který je potřebný i ve chvíli, kdy chcete odstranit nemovitost z katastru nemovitostí.

Kromě demoličního výměru je zapotřebí mít i projekt k demolici, který se zpracovává na základě původní dokumentace k nemovitosti. Pakliže původní dokumentace k nemovitosti neexistuje, pak je třeba provést technický průzkum objektu a jeho následné zaměření se zdigitalizuje.

Kolik to všechno stojí?

I demolice něco stojí. Na ceně samotné demolice se podílí především fakt, jak velká nemovitost je. K této ceně se pak musí přičíst i částka za odvoz suti na nejbližší skládku. Do ceny za odvoz suti se počítá nejen vzdálenost na skládku, ale také množství odváženého demoličního odpadu a v neposlední řadě i výše skládkovného.

Platí se samozřejmě i za vypracování projektu k demolici. V tomto případě se jedná o záležitost několika tisíc korun.

Postaráme se i o výkopové a zemní práce nejen v České Lípě

Součástí naší nabídky nejsou jenom demoliční a bourací práce, ale také zemní a výkopové práce. Jimi se rozumí především práce s těžkou technikou, kterou samozřejmě zajistíme. Zabýváme se konkrétně terénními úpravami rovinných terénů i svažitých terénů, dále pak budujeme výkopy bazénů, jezírek nebo jímek či kopeme základy a základové pásy. V případě potřeby také nakládáme a následně přemísťujeme zeminu, která zbyla na staveništi například po dokončeném betonování.

 

Napiště nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti Stavby - demolice a bourání s.r.o.,  Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

na začátek stránky